به خدمات 24 ساعته بازرگانی گرام اعتماد کنید!

دسته بندی : سردخانه

آشنایی با نحوه عیب یابی سردخانه صنعتی
معرفی انواع کمپرسور سردخانه
نحوه کنترل گاز سردخانه در سیستم های تبرید تراکمی
آشنایی با انواع سردخانه صنعتی از نظر نوع کاربرد
آشنایی با انواع سردخانه صنعتی از نظر دمای کارکرد
بررسی علل و پیامدهای برگشت مایع مبرد به درون کمپرسور در سردخانه صنعتی
معرفی انواع گاز سردخانه
نحوه ساخت سردخانه از نصب اواپراتور تا اتمام پروژه
نحوه ساخت سردخانه از برآورد تا آماده سازی کابین
آشنایی با مراحل ساخت سردخانه صنعتی