به خدمات 24 ساعته بازرگانی گرام اعتماد کنید!

دسته بندی : سایر

معرفی انواع کمپرسور سردخانه
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع سرمایش، گرمایش و تاسیسات شیراز
نحوه کنترل گاز سردخانه در سیستم های تبرید تراکمی
آشنایی با انواع سردخانه صنعتی از نظر نوع کاربرد
علل استقبال گسترده مشتریان از گاز کولیب
مقایسه مبردهای فریونی و گاز کولیب با آمونیاک
آشنایی با انواع سردخانه صنعتی از نظر دمای کارکرد
بررسی علل و پیامدهای برگشت مایع مبرد به درون کمپرسور در سردخانه صنعتی
نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان، سیستم های سرمایشی و گرمایشی
حالت های مختلف گاز سردخانه در سیستم تهویه مطبوع