به خدمات 24 ساعته بازرگانی گرام اعتماد کنید!

شماره تماس واحدهای بازرگانی گرام

شماره تماس واحدهای بازرگانی گرام

 

نام و نام خانوادگیسمت های پرسنلشماره موبایل
طاهره کرمیحسابدار فروش09906716281
زهرا قنبریکارشناس حسابداری09925121325
سنا فریدیکارشناس خزانه داری09906716283
محمد مقدممدیر فنی و مهندسی09906716280
نعیم نگهبانسرپرست فروش دفتر شهرک صنعتی09906716282
شادی شادکامسرپرست فروش دفترمرکزی09906716285
طاهره هاشمیسرپرست فروش تهران09051523699
زهرا مهراورکارشناس فروش پروژه09021180526
محسن باقریکارشناس فروش09933474702
محسن صالحیکارشناس فروش09935290345
نسیم موسویکارشناس فروش09195964489
سارا شاهچرراغیکارشناس فروش09906716284
محمدرضا عسکریکارشناس فروش09021180530
زهرا شجاعیکارشناس روابط عمومی09935260805
پونه فریدونیکارشناس تبلیغات09051523702
محمد موسویسرپرست خرید خارجی09171923607
نوشین قلاتیانسرپرست خرید داخلی09051523700
علیرضا فتحی زادهسرپرست انبار09021180529
آقای محمدیسرپرست فنی و مهندسی09171870929
نازی شادکام09021180528